2014 > 01

Vid kyrkomötesgruppens valmöte den 19:e januari 2014 valdes Marja Sandin-Wester till gruppledare för Miljöpartister i Svenska kyrkans kyrkomötesgrupp.

Vid kyrkomötesgruppens valmöte valdes följande ledamöter till utskottsplatser i Kyrkomötet:

Val till Gudstjänstutskottet, G, en ledamot:
Jan Segerstedt blev vald till ledamot i Gudstjänstutskottet, G.

Val till Ekumenikutskottet, Eu, en vice ordförande och en ersättare:
Lena Klevenås valdes till vice ordförande i Ekumenikutskottet, Eu
Agneta Granström till ersättare i Ekumenikutskottet, Eu.

Val till Kyrkolivsutskottet, Kl, en ledamot och en ersättare:
Marja Sandin-Wester valdes till ledamot i Kyrkolivsutskottet, Kl.
Ylva Wahlström valdes till ersättare i Kyrkolivsutskottet, Kl.

Val till Ekonomi- och egendomsutskottet, EE, en ledamot och en ersättare:
Val av ledamot: Efter omröstning där Heléne Lundström fick 8 röster mot Terence Hongslos 4 röster valdes Heléne Lundström till ledamot i Ekonomi- och egendomsutskottet, EE.
Val av ersättare: Efter omröstning där Jan Björkman fick 9 röster mot Terence Hongslos 2 och en ogiltig röst valdes Jan Björkman till ersättare i Ekonomi- och egendomsutskottet, EE.

Val till Budgetutskottet, B, två ersättare:
Terence Hongslo och Hildegard Jarskog valdes till ersättare i Budgetutskottet, B.

Val till Organisationsutskottet, O, en ersättare: 
Elsa Christersson valdes till ersättare i Organisationsutskottet, O.

Val till Tillsyns- och uppdragsutskottet, TU, en ersättare:
Helena Björkman valdes till ersättare i Tillsyns- och uppdragsutskottet, TU.

Val till Kyrkorättsutskottet, Kr, en ersättare:
Bengt-Gunnar Karlsson valdes till ersättare i Kyrkorättsutskottet, Kr

 

Läs hela inlägget »

Vid kyrkomötesgruppens möte som hölls i Hägersten den 18-19/1 framhölls att miljö- och klimatfrågorna nu blir allt viktigare för jordens överlevnad för människor, djur och växter. Dessa är en del av våra grundläggande solidariteter.

Vi finner att Bibeln i både Gamla och Nya testamentet ger oss motivering, engagemang, teologi och etik för detta. Ekoteologi är att lägga ett teologiskt, etiskt, kristet perspektiv på klimat och miljöfrågorna.

Därför tycker vi att de ekoteologiska frågorna och tänkandet är helt centralt och vill fortsätta att förkovra och fördjupa oss i dessa frågor samt lyfta detta synsätt.
För att utveckla detta område vill vi att det inrättas en professur i ekoteologi vid något av våra lärosäten.

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter