2013

Totalt 4,69%  12 mandat (+4)

Uppsala stift
5,37% 1 mandat

Ordinarie:
Terence Hongslo

Ersättare:
1. Anders Elvin
2. Kristina Srbu Kjellgren
3. Jessica Lindberg Dik

Linköpings stift
3,79% 1 mandat

Ordinarie:
Hildegard Jarskog

Ersättare:
1. Klas Linné
2 tomma stolar

Skara stift
4,24% 1 mandat (+1)

Ordinarie:
Lena Klevenås

Ersättare:
1. Magnus Gunnarsson
2. Bibbi Olson
3. Ulla Dalén

Strängnäs stift
3,84% 1 mandat

Ordinarie:
Heléne Lundström

Ersättare:
1. Lena Brun
2. Eric Midfalk
3, Stig Domargård

Västerås stift
3,25% 1 mandat (+1)

Ordinarie:
Jan Segerstedt

Ersättare:
1. Kerstin Lundh
2. Ulla Myrström
3. Ann-Catrin Lofvars

Växjö stift
2,90% 0 mandat

Lunds stift
4,75% 2 mandat (+1)

Ordinarie:
Elsa Christersson
Jan Björkman

Ersättare:
1. Carl-Henrik Henriz
2. Ann Stenberg
3. Vlado Somljacan

Göteborgs stift
3,71% 1 mandat

Ordinarie:
Helena Björkman

Ersättare:
1. Soili Brunberg
2. Hans Sternlycke
3. Satu Rekola

Karlstads stift
3,41% 0 mandat

Härnösands stift
3,35% 0 mandat

Luleå stift
3,99% 1 mandat

Ordinarie:
Agneta Granström

Ersättare:
1. Anders Rålin
2. Henrik Blind
3. Bo Anders Arvidsson

Visby stift
4,76% 0 mandat

Stockholms stift
8,03% 3 mandat (+1)

Ordinarie:
Ylva Wahlström
Bengt-Gunnar Karlsson
Marja Sandin-Wester

Ersättare:
1. Lars Larsson
2. Elin Odesson
3. Börje Molander

Läs hela inlägget »

Uppsala stift
5,18%  3 mandat (+1)

Ordinarie:
Siw Björkgren
Anders Hedström
Anders Elvin

Ersättare:
1. Kristina Srbu Kjellgren
2. Terence Hongslo

Linköpings stift
3,99% 3 mandat (+1)

Ordinarie:
Klas Linné
Hildegard Jarskog
Lars Edstav

Ersättare:
1. Jens Lindell
2. Tom stol

Skara stift
4,02%  3 mandat (+1)

Ordinarie:
Anna Kelemen Ejstes
Kersti Ingeborn
Magnus Gunnarsson

Ersättare:
1. Bibbi Olson
2. Göran Larsson

Strängnäs stift
3,87%   2 mandat

Ordinarie:
Stig Domargård
Helene Lundström

Ersättare:
1. Roger Persson
2. Margareta Andersson

Västerås stift
3,27% 3 mandat (+1)

Ordinarie:
Göran Melesjö
Ulla Myrström
Jan Segerstedt

Ersättare:
1. Krystyna Karlsson
2. Ann-Charlotte Birgersdotter

Växjö stift
2,11%  1 mandat

Ordinarie:
Helen Hammarqvist

Ersättare:
1. Marita Bengtsson

Lunds stift
4,72%   3 mandat (+1)

Ordinarie:
Carl-Henrik Henriz
Siv Bildtsén
Jan Friheden

Ersättare:
1. Elsa Christersson
2. Ann Stenberg

Göteborgs stift
3,65% 3 mandat (+1)

Ordinarie:
Hans Sternlycke
Satu Rekola
Helena Björkman

Ersättare:
1. Soili Brunberg
2. Monica Armini

Karlstads stift
3,61% 3 mandat (+1)

Ordinarie:
Eva Hallström
Lars-Ola Westerlund
Ingrid Rohlin

Ersättare:
1. Birgitta Karstensson
2. Olof Finnström

Härnösands stift
1,04% (ställde endast upp i Medelpads valkrets) (-1)

Luleå stift
3,71%   2 mandat

Ordinarie:
Mirja Palo
Anders Rålin

Ersättare:
1. Bo Anders Arvidsson
2. Katrin Baxemyr

Visby stift
5,68%  3 mandat (+3)

Ordinarie:
Sven-Erik Snoder
Mona Malmström
Britt Ronsten

Ersättare:
1. Tom stol
2. Tom stol

Stockholms stift
7,81%  6 mandat (+2)

Ordinarie:
Lars Larsson
Ylva Wahlström
Elin Odesson
Marja Sandin-Wester
Staffan Lundstedt
Magnus Jarnling

Ersättare:
1. Jenny Lundberg-Lydka
2. Gabriel Wallin
3. Anna Stenson

Läs hela inlägget »

Vi gratulerar alla som blivit invalda som förtroendevalda för Miljöpartister i Svenska kyrkan. Det var en spännande valdagskväll den 15 september. De gick att följa valresultaten på nätet och vi kunde se att vi ökade mer och mer allt eftersom distrikten blev räknade. Gratulationer började strömma in under kvällen. Vi kan vara glada för ett bra valresultat. Vi ökade mandaten i Kyrkomötet med 50 %, från 8 till 12 mandat. I många stift ökade mandaten i stiftsfullmäktige med 50 %. Vi har ställt upp i många pastorat och församlingar lokalt och i vissa fall ökat våra mandat med 150 %.
Först när kryssen är räknade kan resultatet med namnen på våra förtroendevalda 2014-2017 tillkännages.

Preliminärt resultat för val till kyrkomöte 2013
Miljöpartister i Svenska kyrkan 4,69% 12 mandat (+4)

Uppsala stift
5,35% 1 mandat  

Linköpings stift
3,79% 0 mandat (-1)

Skara stift
4,24% 1 mandat (+1)

Strängnäs stift
3,84% 1 mandat

Västerås stift
3,29% 1 mandat (+1)

Växjö stift
2,90% 1 mandat (+1)

Lunds stift
4,74% 2 mandat (+1)

Göteborgs stift
3,67% 1 mandat

Karlstads stift
3,39% 0 mandat

Härnösands stift
3,34% 0 mandat

Luleå stift
3,99% 1 mandat 

Visby stift
4,77% 0 mandat

Stockholms stift
8,04% 3 mandat (+1)

Preliminärt resultat för val till stiftsfullmäktige 2013

Uppsala stift
5,18% 3 mandat (+1)

Linköpings stift
4,00% 3 mandat (+1)

Skara stift
3,98% 3 mandat (+1)

Strängnäs stift
3,87% 2 mandat

Västerås stift
3,30% 3 mandat (+1)

Växjö stift 
2,12% 1 mandat 

Lunds stift
4,72% 3 mandat (+1)

Göteborgs stift
3,64% 3 mandat (+1)

Karlstads stift 
3,59% 3 mandat (+1)

Härnösands stift
1,04% (ställde endast upp i Medelpads valkrets) (-1)

Luleå stift
3,71% 2 mandat

Visby stift
5,75% 3 mandat (+3)

Stockholms stift
7,91% 6 mandat (+2)

Läs hela inlägget »

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Arkiv

Länkar

Etiketter