På sidorna här nedan hittar du det slutgiltiga resultatet från valet 2017 till Kyrkomötet samt Stiftsfullmäktige, med samtliga ledamöter och ersättare.

Valresultat Kyrkomötet 2017

Valresultat Stiftsfullmäktige 2017
 

Foto: Lars-Olov Carlsson