Välkommen till Miljöpartister i Svenska kyrkan

Vill du påverka Svenska kyrkan i grön riktning?
Gör din röst hörd och rösta i kyrkovalet söndagen den 17 september 2017.

Miljöpartister i Svenska kyrkan har medlemmar som kandiderar till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige i alla stift utom i Visby stift där vi i årets kyrkoval saknar kandidater . Vi ställer också upp till Kyrkofullmäktige i en mängd församlingar och pastorat runt om i landet.


Det är tre olika val som sker den 17 september. Det är ett val där stiftets representanter till Kyrkomötet väljs, ett val till stiftsfullmäktige och det tredje valet är till kyrkofullmäktige i den församling eller pastorat där du bor. Rösträtt har den som är medlem i Svenska kyrkan. Rösträttsåldern är 16 år. Röstkorten sänds ut med posten kring den 30 augusti. Det går att få ett nytt röstkort om det första inte kommit fram eller man befinner sig på en annan ort. Ta då kontakt med församlingen där du är och be dem att skriva ut ett nytt röstkort.

Röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017. Du kan förtidsrösta, på orter över hela landet, under perioden 4-17 september.

Läs vårt kyrkopolitiska program inför valet 2017 här


Kontakta oss:
info.riks@mpsk.se 
eller terence.hongslo@gmail.com


Här kan du läsa vad våra ledamöter i Kyrkomötet skrev för motioner till Kyrkomötet 2016.

Se valresultatet i Kyrkovalet 2013 här

Foto: Lars-Olov Carlsson Foto: Lars-Olov Carlsson

 

Miljöpartister i Svenska kyrkan