Kyrkomötet: Motion 2019:15 Utbildning i ekoteologi

av Marja Sandin-Wester m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram utbildningsmaterial för
kurser i ekoteologi.

Motivering

Miljö- och klimatproblemen är vår tids, och framtidens, ödesfrågor. Utsläpp av växthusgaser har lett till att jordens medeltemperatur stiger. Förbränning av kolföreningar som kol, olja, naturgas och skog har lett till att mängden koldioxid, CO2, i atmosfären nu har ökat till mer än 400 ppm. 1960 hade den passerat 300 ppm och har för varje år ökat med en allt större ökning. De ökande utsläppen av koldioxid beror på vårt användande av fossila bränslen till bilism, transporter, flyg, industrier m.m. Mänsklig påverkan på naturen har lett till en accelererande utrotning av växt- och djurarter. Allt detta måste vara en prioriterad fråga för vår kyrka och för teologin. För kristen etik är ju förvaltandet av skapelsen en central uppgift.
Mycket görs redan med bl.a. miljödiplomeringar i församlingarna, användning av
miljövänliga drivmedel till fordon och maskiner i kyrkans tjänst, och skogs- och
jordbruk drivs ibland på ett ekologiskt riktigt sätt. Men kännedom om ekoteologi, den
teologi som sätter in dessa frågor i ett ekologiskt tänkande, är låg på många håll bland kyrkligt anställda och förtroendevalda. Det är till exempel inte ofta man hör en
förkunnelse med ekoteologisk inriktning.
Utbildning i ekoteologi behövs på alla plan i kyrkan, på församlingsplanet för
anställda, kyrkoråd och fullmäktige, på stiftsplanet för anställda, stiftsstyrelse och
fullmäktige, egendomsnämnd m.m., och det är av största vikt att utbildningar ges på
riksplanet. Det finns mycket bra litteratur att utgå ifrån som t.ex. Ett biskopsbrev om
klimatet, Skapelsens frälsning av Per Larsson, Lovad vare du (påve Franciskus miljöencyklika), Planetens och kärlekens gränser (samlade uppsatser från ekoteologiska nätverket i Västerås stift) m.m.

Uppsala, Stockholm, Vellinge, Harads och Göteborg den 15 juli 2019

Marja Sandin-Wester (MPSK)
Terence Hongslo (MPSK)
Jan Björkman (MPSK)
Agneta Granström (MPSK)
Catrin Björkman (MPSK)
Magnus Jarnling (MPSK)

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln