Kyrkomötet: Motion 2016:66 Förstärkning av församlingsrådens ställning

av Elsa Christersson
 

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att redan nu titta på hur
instruktionen för församlingsråden kan förtydligas och ge råden en klar roll i
församlingsarbetet. Detta kan ske samtidigt med att resultatet av uppföljningen
redovisas.

Motivering

Som framgår av kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2016:1 har kyrkomötet uppdragit
till kyrkostyrelsen att initiera ett arbete för att följa hur strukturreformen gestaltar
sig, med särskilt fokus på församlingsråden. Ett förslag för hur detta långsiktigt ska
ske väntas under 2016.
Svenska kyrkan är en folkkyrka med stark förankring i traditioner och kultur,
vilket visar sig inte minst i krislägen. I arbetet i församlingarna finns fortfarande
många frivilliga vars arbetsinsatser inte kan överskattas. Den nya organisationen har gjort att avstånden mellan kyrkoråd och medlemmar, även de som gör frivilliginsatser, har blivit längre. Församlingsråden skulle kunna vara den bro som behövs för att Svenska kyrkan ska behålla sin förankring, fortsätta göra gott och sprida sina värderingar och därigenom behålla och förhoppningsvis stärka sin roll.
Förmodligen kommer utredningen att visa att ansvar och befogenheter varierar
men att det finns en stor osäkerhet om församlingsrådens roll. Det är olyckligt om
denna osäkerhet ska fortsätta.

Lund den 25 juli 2016

Elsa Christersson (MPSK)

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln