Kyrkomötet: Motion 2016:70 Öka miljödiplomeringen efter FN:s antagna miljömål

av Ylva Wahlström m.fl.
 

Förslag till kyrkomötesbeslut
 

  1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att se över hur man kan stärka utvecklingen kring miljödiplomeringen i hela Svenska kyrkans organisation.
  2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta ekonomiska medel för att möjliggöra miljödiplomeringen för alla församlingar och pastorat som inte ekonomiskt klarat av steg 1 i miljödiplomeringen.

Motivering

Nu när vi som kyrka varit så aktiva kring klimatavtalet i Paris är det viktigt att vi
själva lever upp till förväntningarna och aktivt tar ansvar via vårt diplomeringssystem som är utformat kring församlingarnas verksamheter.
Vi har redan miljösamordnare i de flesta stift och vi är många teologer och
miljövetare som är utbildade på att diplomera församlingar, pastorat, stift och
nationell nivå. Så stora satsningar är redan gjorda. Nu är frågan hur vi får miljödiplomeringen som en självklar del av församlingsarbetet. Mycket kan göras bland våra kemikalier, t.ex. avstå från parfym. Men det handlar lika mycket om ett
solidariskt nattvardsbord med ekologiska blommor eller oblater och gärna även
fairtrade. Då det handlar om att få hela jorden att må bättre och ställa om vårt liv för
mer hållbarhet. Vi behöver börja nu och välja olika steg i olika församlingar. Låt oss
fortsätta vandringen vi redan påbörjat och låt alla komma med i diplomeringsarbetet.
När det gäller barnkonsekvensanalys handlar detta om barnen och de unga som
ofta idag har klimatångest. Det blir tydligare existentiella frågor för de som växer
upp idag och ibland har tid att reflektera mer än oss äldre kring framtiden och
jordens överlevnad och ett gott liv för alla varelser här. Arbetet med barn och unga i
kyrkan kan med stor fördel ta sin utgångspunkt i dessa miljöfrågor. Behöver vi
bygga en ny ark, eller klarar vi detta med Guds hjälp?

Stockholm den 19 juli 2016

Ylva Wahlström (MPSK)
Lena Klevenås (MPSK)
Elsa Christersson (MPSK)

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln