Kyrkomötet: Motion 2016:36 Gör kyrkan tillgänglig för alla

av Terence Hongslo

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att rekommendera stift, pastorat
och församlingar att Svenska kyrkans lokaler hålls parfymfria gällande både kyrkans personal, förtroendevalda och besökare.

Motivering

Doftöverkänsliga kan inte besöka allmänna utrymmen där de riskerar att utsättas för parfymdoft. Det leder till en bristande tillgänglighet. Kyrkan ska vara tillgänglig för alla.
Majoriteten av dem som har s.k. sensorisk hyperreaktivitet är kvinnor. Myndigheten
för delaktighet (MFD) har i sin rapport En jämställdhetsanalys av levnadsvillkor
och delaktighetsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning
(2016)
konstaterat att ”bli utestängd från offentliga miljöer gör att man helt enkelt inte är
intresserad av att ta på sig några uppdrag” och att ”kvinnor med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta när det handlar om politiskt inflytande och deltagande i samhällslivet”.
Också personer med astma och allergibesvär kan reagera på dofter. Av befolkningen har 10 procent diagnostiserad astma.
I Astma- och Allergiförbundets undersökning (2016) svarar ungefär hälften av
de svarande att de upplever att de blivit diskriminerade eller särbehandlade på grund av bristande tillgänglighet i samhället.
Den som är doftöverkänslig är beroende av omgivningens hänsyn. Svenska kyrkan
borde föregå med gott exempel och rekommendera att kyrkans lokaler hålls
parfymfria. På det sättet tar man också hänsyn till Guds skapelse.
Det är viktigt att den doftöverkänslige kan ta del av kyrkans aktiviteter och t.ex.
kunna ställa upp som förtroendevald.
Det går, precis som på sjukhus och vårdcentraler, att via en skylt informera att
besökare bör undvika parfym för att hålla lokalerna tillgängliga för alla.

Uppsala den 17 juli 2016

Terence Hongslo (MPSK)

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln