Kyrkomötet: Motion 2015:11 Svenska kyrkans förvaltning av skog

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

 

  1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att verka för att 20 procent av Svenska kyrkans skogar avsätts för fri utveckling.
  2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att verka för att den av Svenska kyrkan brukade skogen ställs om till kontinuitetsskogsbruk.


Motivering

Klimatfrågan och utplåningen av den biologiska mångfalden är två av de allra
största utmaningarna på jorden. Klimatförändringarna och bristen på att bevara för
den biologiska mångfalden viktiga biotoper hotar allt liv på jorden. Vi bor i en
klimatzon där vi är vana vid ett rikt djur och växtliv. Det är inget som vi kan ta för
givet utan det är något vi aktivt måste slå vakt om. Med aktivt menas beslut om att
verkligen behålla skogen på lång sikt och att avsätta mark till fri utveckling.

Träden är jordens lungor. Svenska kyrkan bör föregå med gott exempel och visa
i praktiken omsorg för natur, biologisk mångfald och arternas överlevnad, något som hänger ihop med människans överlevnad. Det är därför som 20 procent av kyrkans skogar bör lämnas för fri utveckling. För att slippa kalhyggen som förstör den ekologiskt hållbara utvecklingen bör den brukade skogen ställas om till kontinuitetsskogsbruk, dvs. ett hyggesfritt skogsbruk.

Uppsala, Orsa, Veberöd, Nyköping och Stockholm den 27 juni 2015

Terence Hongslo (MPSK)
Jan Segerstedt (MPSK)
Elsa Christersson (MPSK)
Heléne Lundström (MPSK)
Marja Sandin-Wester (MPSK)

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln