Kyrkomötet: Motion 015:10 Klimathotet och fortbildning

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

  1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att rekommendera stiften och församlingarna att ordna studiecirklar kring Ett biskopsbrev om klimatet från biskopsmötet 2014.
  2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillhandahålla en
    fortbildning för personal på alla nivåer som arbetar med skog-, jord- och
    markfrågor gällande att bevara Guds skapelse i en långsiktigt hållbar utveckling med bevarande av biologisk mångfald.

Motivering

Biskopsmötet 2014 har i sitt Ett biskopsbrev om klimatet tagit upp det allvarliga
klimathotet. Det är viktigt att det här biskopsbrevet får spridning i församlingar och
stiften och att det studeras för att ge effekt i Svenska kyrkans arbete för skapelsens
frälsning.

Svenska kyrkans budskap måste få konsekvenser. En ökad kompetens när det
gäller hållbarhet och biologisk mångfald för att bevara Guds skapelse för kommande generationer behövs hos alla som arbetar med prästlönetillgångarna.

För att citera biskopsbrevet: ”Låt förvaltningen av kyrkans ekonomiska
tillgångar – aktier, skog och mark – synliggöra hur en teologiskt reflekterad syn på
skapelsen bidrar till att minska klimatpåverkan och påskyndar klimatomställningen.”

Klimatfrågan är en av de allra största utmaningarna på jorden. Klimatförändringarna leder till klimatflyktingar i större och större mängder. De länder som är privilegierade ur ekonomisk synpunkt måste ta ett stort ansvar för klimatutvecklingen i världen. Det är länder som Sverige, som ligger i ett ur klimatsynpunkt rätt skyddat hörn av världen, som måste se till att utvecklingen går åt rätt håll. Det blir fler och fler som kommer att behöva komma till vårt land där klimatet fortfarande kommer att vara drägligt.

Uppsala, Orsa, Veberöd, Stockholm och Nyköping den 27 juni 2015

Terence Hongslo (MPSK)
Jan Segerstedt (MPSK)
Elsa Christersson (MPSK)
Marja Sandin-Wester (MPSK)
Heléne Lundström (MPSK)

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln