Kyrkomötet: Motion 2014:20 Att möta människor på kyrkogårdarna

av Elsa Christersson

Förslag till kyrkomötesbeslut

  1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta ett projekt för att värna om kyrkans möten med människor via våra kyrkogårdar.
  2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att avsätta medel för en
    projektgrupp där det, förutom förtroendevalda och tjänstemän via kyrkokansliet, också bör ingå en landskapsarkitekt/ingenjör eller motsvarande, samt att avsätta medel för att ersätta försöksförsamlingar för det merarbete som projektet kan komma att innebära.
Motivering

Våra kyrkogårdar ligger där vackra, ofta välskötta, ofta i centrum och inbjuder till
besök i lugn och ro, utan att ställa några krav. En landskapsarkitekt (tillika doktor i
pedagogik) vill i tidningen Kyrkogårdar likna kyrkogården vid ett tåg med vagnar
för olika ändamål där man kan finna det man vill ha.

På många kyrkogårdar finns utrymme så att olika delar kan avgränsas för olika
ändamål och det pågår en arkitektonisk förnyelse där kyrkogårdarnas utseende
förnyas och utvecklas.

Men denna motion vill lyfta fram den betydelse som mötesplatser som kyrkogårdarna har. Just kyrkogården är ibland det enda som medlemmarna ser av sin kyrka.

Därför vore det intressant med ett projekt där just möjligheterna till möten görs
tydliga. På kyrkogårdarna bör vi från Svenska kyrkan aktivt finnas med och möta
människor. Redan idag möter man människor där genom att erbjuda gudstjänster
särskilt under allhelgonahelgen.

Fast på många håll och under de flesta dagar är de som arbetar på kyrkogårdarna
de enda representanterna för kyrkan som besökarna möter. Projektet skall syfta dels till att förstärka den del av kyrkogårdsarbetarnas yrkesroll som innebär kontakt och dels inspirera andra kategorier till att ibland besöka sina kyrkogårdar.

De församlingar som vill delta meddelar intresse och arbetar sedan tillsammans
med kyrkokansliet fram en plan för projektet.

Syftet är att hitta nya vägar för möten och utveckla de som finns. Vissa besökare
på kyrkogårdarna önskar bara kontakt i stunden, men detta är också ett tillfälle att
berätta om alla de möjligheter som kyrkan erbjuder i form av stöd i svåra stunder,
grupper för gemenskap och inre utveckling men också för kreativitet och glädjefull
gemenskap. Projektet bör få arbeta kreativt med detta, men projektet bör inte pågå
länge, utan målet är att gå över till normal församlingsverksamhet inom tre år.

Barnkonsekvensanalys: även barn besöker kyrkogårdar och detta kan ge många
tillfällen att prata om livets svåra frågor och den kristna traditionen.

Kristianstad den 4 juli 2014

Elsa Christersson (MPSK)

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln