Kyrkomötet: Motion 2014:14 Kulturen som grundläggande uppgift

av Marja Sandin-Wester m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

  1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma med förslag till ändring i kyrkoordningen som innebär att kultur läggs till som en del av församlingens grundläggande uppgift.
  2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta med kulturen som en självständig del i den verksamhetsindelning som finns med i redovisningsmodellen för församlingar och pastorat.
Motivering

Inom kristendomen har olika kulturyttringar alltid haft en framträdande roll för att
tolka, gestalta och utveckla det religiösa innehållet. Musiken är en sammanhållande
kraft och litteratur och bildkonst formulerar de bärande tankar som Svenska kyrkans medlemmar kan använda som ledstjärnor i sin andliga utveckling.

Den lutherska kristendomen har alltid haft som mål att vara en utvecklande och
sammanbindande kraft i samhället och att bidra till att formulera tidsandan.

Ett sätt att nå kontakt med aktuella tidsströmningar kan vara att samverka med
det kulturliv där man i ord, bild, musik, teater, dans och digitala uttryck pejlar de
djupare förändringar som sker. Kulturkreatörer har ofta på ett intuitivt sätt fångat
upp samtidens uttryck och fört en aktiv dialog med andlighet, teologi, filosofi,
psykologi och kulturantropologi.

Svenska kyrkan skulle stärkas och vitaliseras av en mer, direkt, öppen och
inkluderande kontakt med kulturlivet nationellt och internationellt. Det är också
viktigt att kulturen med musiken i den nya redovisningsmodell – som införts 2014 –
inte ska föras in under gudstjänst, kristen undervisning, diakoni och mission utan att
den ska få en självständig del. Kyrkans faktiska uppgift som kulturförvaltare,
förmedlare och förnyare ska framgå av kyrkoordningen.

Konsekvens ur barnperspektiv: barn måste tidigt bli delaktiga i olika kulturyttringar
för att senare i livet kunna göra egna val. Svenska kyrkans rika kulturskatt är här en viktig pusselbit.

Stockholm, Uppsala, Ljungskile, Degeberga, Alingsås, Kristianstad, Orsa och
Huddinge den 29 juni 2014

Marja Sandin-Wester (MPSK)
Terence Hongslo (MPSK)
Helena Björkman (MPSK)
Carl-Henrik Henriz (MPSK)
Lena Klevenås (MPSK)
Elsa Christersson (MPSK)
Jan Segerstedt (MPSK)
Bengt-Gunnar Carlsson (MSKP)

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln