Val till Kyrkomötet, Västerås stifts valkrets

1. Johan Norrlingeolog, Skultuna
2. Kerstin Holdo-Nordströmförsamlingspedagog, Grangärde
3. Wilhelm Schaubteknisk magister, Ludvika
4. Hanna Dönsbergbarnskötare, Västerås
5. Krystyna Karlssonundersköterska, Hedemora-Garpenberg
6. Cecilia Nyströmdiakon, Västerås

Val till Stiftsfullmäktige i Västerås stift

1.Kerstin Holdo-Nordströmförsamlingspedagog, Grangärde
2. Johan Norrlingeolog, Skultuna
3. Wilhelm Schaubteknisk magister, Ludvika
4. Krystyna Karlssonundersköterska, Hedemora-Garpenberg
5. Hanna Dönsbergbarnskötare, Västerås
6. Cecilia Nyströmdiakon, Västerås