Val till Kyrkomötet, Strängnäs stifts valkrets

1. Kenneth Bjurströmfritidsledare
2. Terese Askerstedtkonsult
3. Reynaldo García Quinteroslärare
4. Yvonne Uddin-Galunictextilkonstnär
5. Eric Midfalkaktiv pensionär
6. Greta Suvéncivilingenjör
7. Ulf Isakssonegenföretagare
8. Yvonne Danielssonutbildningskonsult
9. Helena Hellsbergbibliotekarie
10. Ingela Bengtssonpersonlig assistent

Val till Stiftsfullmäktige i Strängnäs stift

1. Kenneth Bjurströmfritidsledare
2. Terese Askerstedtkonsult
3. Ulf Isakssonegenföretagare
4. Yvonne Uddin Galunictextilkonstnär
5. Eric Midfalkaktiv pensionär
6. Greta Suvéncivilingenjör
7. Reynaldo García Quinteroslärare
8. Helena Hellsbergbibliotekarie
9. Yvonne Danielssonutbildningskonsult
10. Ingela Bengtssonpersonlig assistent