Val till Kyrkomötet, Stockholms stifts valkrets

1. Marja Sandin-Westerrektor
2. Magnus Jarnlingsocionom, folkhögskolelärare
3. Marianne Bromanhandläggare
4. Ingvar von Malmborgredaktör
5. Ylva Larssonarkitekt SAR/MSA
6. Stephan Gullbergdiakon
7. Gunilla Alménf.d. distriktssköterska
8. Christer Westermarkfil. dr.
9. Elin Odessonjournalist
10. Kristian Agneklevjurist
11. Else Lundinleg. sjukgymnast
12. Christer Lindbladskolutvecklare
13. Barbro Norgren Forsbergadministratör
14. Staffan Lundstedthortonom
15. Barbro Olssonleg. psykolog, leg. psykoterapeut
16. Börje Molanderköpman
17. Erik Wallinmanagementkonsult
18. Lena-Maj Andingsamtalsterapeut
19. Johanna Tjernblomredaktör
20. Sven Norénherr
21. Elisabeth Norbergbegravningsentrepenör
22. Anders Ödmarkcivilekonoom
23. Margareta Yman Nederdalleg. psykolog
24. Bengt Gunnar Karlssongymnastikdirektör

Val till Stiftsfullmäktige i Stockholms stift

1. Marja Sandin-Westerrektor
2. Staffan Lundstedthortonom
3. Marianne Bromanhandläggare
4. Magnus Jarnlingsocionom, folkhögskolelärare
5. Ylva Larssonarkitekt SAR/MSA
6. Stephan Gullbergdiakon
7. Gunilla Alménf.d. distriktssköterska
8. Ingvar von Malmborgredaktör
9. Johanna Tjernblomredaktör
10. Christer Westermarkfil. dr.
11. Eileen Ingulfssongymnasielärare
12. Christer Lindbladskolutvecklare
13. Barbro Norgren Forsbergadministratör
14. Elin Odessonjournalist
15. Börje Molanderköpman
16. Else Lundinleg. sjukgymnast
17. Kristian Agneklevjurist
18. Margareta Yman Nederdalleg. psykolog
19. Erik Wallinmanagementkonsult
20. Lena-Maj Andingsamtalsterapeut
21. Elisabeth Norbergbegravningsentrepenör
22. Anders Ödmarkcivilekonom
23. Barbro Olssonleg. psykolog, leg. psykoterapeut
24. Sven Norénherr
25. Bengt Gunnar Karlssongymnastikdirektör