Lena Klevenås

Jag blir glad när jag läser om vår vision och får lust att vara med. Solidaritet med världens alla människor är viktigast för mig. Också i praktiken. Jag bär på en dröm om en värld där alla människors rätt att kunna äta sig mätta förverkligas. Kyrkans goda arbete för detta vill jag gärna bidra till.
Jag skulle också vilja att kyrkan kunde vara en tillgång för fler, att fler kunde känna att kyrkan var till för dem, att alla skulle känna sig välkomna och hemma.

Anna Kelemen Ejstes

Frilanstolk och fritidspolitiker i Lidköping. Född och uppvuxen i Debrecen, nära Ungerska pusztan. Sverige blev mitt hem 1986 och år 2002 när jag såg Vänern första gången blev det kärlek vid första ögonkastet. Den gröna ideologin passar väl in i Svenska kyrkan - att tänka globalt och handla lokalt! Som biosfärsambassadör för Vänerskärgården och språkrör för MP-Skaraborg har jag lärt mig att "vi inte kan göra allt, men alla kan göra något".

Göran Larsson

Min vilja är att kandidera för en öppen, generös och human kyrka i tiden.
Det har aldrig varit så viktigt som nu att kyrkan ska välkomna all till sina verksamheter. Vi lever i en tid där många hamnar utanför och känner sig övergivna. Nu behöver det hopp i sina liv och jag vill att Svenska kyrkan aktivt ska arbeta för att möta våra medmänniskor.

Bibbi Olsson

Med ett förflutet i museisektorn och som handläggare på Statens kulturråd, frilansar jag nu som kulturskribent. Jag vill gärna vara med och verka för att Miljöpartiets trefaldiga vision om solidaritet förverkligas. Jag har ett särskilt intresse för Svenska kyrkan som kulturinstitution. Både avseende på sitt rika materiella kulturarv och sin immateriella samhällsbärande värdegrund. Jämställdhet och långsiktig hållbar och ansvarsfull förvaltning är ledord för mig.

Ulla Dalén

Eftersom jag har lång erfarenhet och intresse av Svenska kyrkan, så tror jag mig kunna bidra med kyrkligt kreativ kraft.

Magnus Gunnarsson

Bor i Varnhem, en av de första platser där kristendomen etablerades i landet.
Som kommun-styrelseledamot i Skara får jag vara med och påverka människors vardagsliv. I Svenska kyrkan får jag möjlighet att påverka kyrkans arbetsmiljö i en grön riktning. Det kristna budskapet är en kärleksförklaring till Skaparen, Medmänniskan och Skapelsen vi lever i - en global solidaritet på det jordnära planet.

Kersti Ingeborn

Ledamot av Skara stiftsfullmäktige och ersättare i stiftets egendoms-nämnd. Där känner jag att man lyssnar till vad jag framför och jag känner mig som en i gruppen. Nu vill jag gärna fortsätta vara med och bidra för att kunna påverka kyrkan i en sund riktning. 

Marianne Bonnevier

Engagerad politiskt för att jag vill vara med och påverka beslut i riktning motet ett mer miljö- och människovänligt samhälle där den andliga utvecklingen får plats och möts med respekt! Jag vill att kyrkans tillgånga förvaltas på ett sätt som tar hänsyn till etiska och moraliska värderingar utifrån miljöpartiets perspektiv.

Gabriella Vestin

Jag vill att kyrkan ska fortsätta vara en mötesplats dit människor söker sig under livets skeenden. Att få vara med i arbetet kring kyrkans utformning in i framtiden, där den centrala delen numera är individen och att samtidigt få bevara en stor kulturskatt i form av byggnader och traditioner, är viktigt för mig.

Nils Werner

Prästson. Kyrkan var tidigt en del av mitt unga liv. Nu, långt senare, vill jag gärna påverka nödvändig förnyelse, men med aktning för det gamla. Skötseln av kyrkans skog kan bli naturvänligare...