Val till Kyrkomötet, Linköpings stifts valkrets

1. Hildegard Jarskogkyrkomötesledamot, vårdadministratör
2. Mats Johannessonkock
3. Roger Perssonförsamlingspedagog
4. Klas Linnécivilingenjör

Val till Stiftsfullmäktige i Linköpings stift

1. Mats Johannessonkock
2. Hildegard Jarskogstiftsfullmäktigeledamot, vårdadministratör
3. Sven Kindellmeteorolog
4. Roger Perssonförsamlingspedagog
5. Klas Linnéstiftsfullmäktigeledamot, civilingenjör
6. Hans-Åke Strandingenjör