Den 17 september är det åter dags att rösta. Här kan du se samtliga våra kandidater inför kyrkovalet 2017.

 

I det föregående valet 2013 blev vi glada för ett bra valresultat där vi ökade mandaten i Kyrkomötet med 50 %, från 8 till 12 mandat.
I många stift ökade mandaten i stiftsfullmäktige med 50 % och vi ställde upp i många pastorat och församlingar lokalt där vi i vissa fall ökade våra mandat med 150 %.

På sidorna här nedan hittar du det slutgiltiga resultatet från valet 2013 till Kyrkomötet samt Stiftsfullmäktige, med samtliga ledamöter och ersättare.

Valresultat Kyrkomötet 2013

Valresultat Stiftsfullmäktige 2013

Foto: Lars-Olov Carlsson